Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Vi gör studier på plats för att se hur växelfunktionen fungerar och agerar. Vi inhämtar värdefull kunskap av telefonister och telefoniansvariga för att kunna vara behjälpliga att utveckla funktionen till hjälp för personalen i växeln och för övriga organisationen att förstärka servicegraden och tillgängligheten.

 

istock_000012107881xsmallVäxelstudien är en mycket uppskattad tjänst och syftar till att underlätta arbetet för växelpersonalen och öka servicegraden. Vi utför arbetet på plats och studerar i realtid hur situationen är och vad som kan utvecklas för att skapa en effektivare och mer serviceorienterad funktion. Enskilda intervjuer görs också med växelpersonalen och den växelansvarige. Detta är ett tillfälle som ger berörda personer att på ett konkret sätt kunna bidra och utveckla sin yrkesroll till fördel för hela organisationen.

 

Växelstudien är en bra grund för vidare utbildning av växelpersonalen.