Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 


Förutsättningen för att en verksamhet skall fungera äristock_000009500168small att det sker kontakter mellan människor. Då mötet med t.ex. kunder, medborgare och leverantörer ofta sker per telefon och e-post är det av yttersta vikt att dessa kontakter upplevs som professionella för att gagna organisationen.


Profitel är ett ledande företag på kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och e-post.

 

  • Att mäta är att veta!
  • Mätningar ger direkt resultat!
  • Mätningar underlättar beslut!
  • Mät för att kvalitetssäkra era kundmöten per telefon och e-post!