Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Mer om våra tjänster finner du här till vänster i menyn

Bra service och hög tillgänglighet är bland det viktigaste som företag och organisationer kan erbjuda.istock_000005029776xsmall

 

Förutsättningen för att en verksamhet skall fungera är att det sker kontakter mellan människor. Då mötet med t.ex. kunder, medborgare och leverantörer ofta sker per telefon och e-post är det av yttersta vikt att dessa kontakter upplevs som professionella för att gagna organisationen.

 

Profitel är ett ledande företag på kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och e-post.

 

  • Att mäta är att veta!
  • Mätningar ger direkt resultat!
  • Mätningar underlättar beslut!
  • Mät för att kvalitetssäkra era kundmöten per telefon och e-post!

 

Vårt motto och vår ambition är att hjälpa våra uppdragsgivare så att alla som kontaktar dem skall komma fram snabbt, bli väl bemötta och få chansen att få uträtta sina ärenden.

 

Är detta även din organisations ambitioner?

 

Hur ser verkligheten då ut och inte minst, vad är bra kommunikation?

 

De vanligaste kontaktvägarna till de flesta organisationer är per telefon och e-post och ofta finns det stora brister i hanteringen.

 

Vid kontakt per telefon är det vanligt att 60–70 % av samtalen inte kommer fram till de personer som man söker. Ofta saknas dessutom besked eller att beskeden är bristfälliga, svarstiderna är långa, systemen som svarar är krångliga och opersonliga, man erbjuds för sällan att få lämna meddelanden eller att få tala med någon annan och de sökta personerna ringer inte tillbaka till de som har sökt dem. När det gäller samtal till kundtjänster (motsvarande) är tillgängligheten oftast bättre men det är vanligt att det finns mycket mer att önska ur kundsynpunkt avseende den övriga upplevelsen.

 

Hanteringen av kontakter per telefon och e-post påverkar i allra högsta grad verksamhetens lönsamhet och varumärke, men mycket tid och därmed kostnader går alltså åt till kommunikation som inte är tillfredsställande. Vad kostar det att förlora samtal och kanske affärer? Vilken uppfattning får man om en organisation som inte tar hand om sina kontakter på ett professionellt sätt?

 

Många gånger har mycket pengar investerats i modern kommunikationsteknik med förhoppningen om förbättrad service gentemot kunderna, men det är hur det fungerar och upplevs när man tar kontakt som är det viktiga och som kan skapa framgång. Det är människans beteende och attityder som är avgörande och som skall samverka med tekniken.

 

Profitel sätter dessa frågor i fokus. Vi tillhandahåller tjänster med utgångpunkt från en helhetssyn som är utvecklad med många års erfarenhet av erfarna personer från kommunikations- och kundservicebranschen. Detta har skett tillsammans med målinriktade uppdragsgivare inom såväl den privata som den offentliga sektorn för att säkerställa en framgångsrik kommunikation per telefon och e-post.

 

Vi kallar det för "Professionell kommunikation för ökad lönsamhet" och har utvecklat ett koncept för att vara våra uppdragsgivare behjälpliga att skapa detta.

 

Vi erbjuder dig och din organisation en rad tjänster för att stärka varumärket, höja servicegraden och öka lönsamheten.

 service_vit