Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Uppföljningsmätningar genomförs på samma sätt som nulägesmätningar med skillnaden att vi här kan mäta resultatförändring gentemot nulägesmätningen. istock_000012383243xsmall_redMan kan då se effekten av genomförda aktiviteter, byte av teknisk lösning, utbildningsinsats m.m.