Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Professionella organisationer har en telefonpolicy eller riktlinjeristock_000004923546small för telefonin för att förbättra organisationens förmåga att kommunicera per telefon och därmed höja tillgängligheten och servicegraden samt stärka varumärket.

 

En telefonpolicy är en hjälp för organisationen att på ett enhetligt och lättare sätt hantera sina kundmöten per telefon och telefonkontakter i övrigt.

 

Profitel kan hjälpa er att skapa en telefonpolicy och anpassa den efter er generella filosofi om effektivitet, kvalitet och service. Vi har många års framgångsrik erfarenhet av arbetet med området.

 

Vi arbetar efter en egenutvecklad process och har tjänster för att förverkliga en policy som inte bara blir en policy på pappret utan som faktiskt också följs långsiktigt.