Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Profitel genomför teleanalyser för att bättre kunna ge sina uppdragsgivare relevant rådgivning och framgång i sina kontakter per telefon med kunder, allmänhet och leverantörer.

 

istock_000009109394xsmall

Teleanalysen är en enkätundersökning med inriktning på telefoni och kundservice som kan genomföras via e-post, hemsida, papper/brev eller telefonintervjuer. Via Teleanalysen får personalen komma med synpunkter på telefonisituationen ur såväl ett internt som ett externt perspektiv.

 

Frågeområdena omfattar bl.a. befintlig tekniksituation, utbildningsbehov, tekniska behov, upplevd intern service och tillgänglighet, synpunkter på förbättringsområden m.m. Vi samlar på detta sätt in värdefull information som ligger till grund för utveckling av telefonkultur och telestrategi. Flaskhalsar kan lättare identifieras och tas bort och gjorda investeringar i telefonilösningarna kan bättre nyttjas.

 

Teleanalysen är dessutom en stark tankeväckare eftersom den får personalen att uppmärksamma hur viktig telefonin och kontakthanteringen per telefon är. Den höjer såväl kunskapen som motivationen inom området samt utgör en bra grund för planering inom telefonin. Hela organisationen känner sig också delaktig, vilket är viktigt för engagemanget i såväl skapandet av en fungerande telefonpolicy som i hela telefonifrågan.