Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

telefon-och-brev
Profitel grundades 1995 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande oberoende kunskaps- och undersökningsföretag inom området kommunikation och kundservice per telefon och e-post. Vi verkar över hela landet och har välkända uppdragsgivare inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

 

Vi har vårt ursprung i telekom– och kundservicemarknaden och utgår från en helhetssyn där människa, teknik och ekonomi samverkar. Förutsättningen för alla verksamheter är att människor kommer i kontakt med varandra. Insikten om detta och att det är självaste upplevelsen av kundmötet per telefon och e-post som är det viktigaste och mest affärskritiska är basen i vår framgångsrika modell och koncept.

 

Vår mångåriga erfarenhet har utvecklat våra tjänster. Vi hjälper företag och organisationer att ta reda på hur väl de tar hand om sina kontakter per telefon och e-post och hur de kan utveckla detta för att kunna erbjuda bättre service, högre tillgänglighet och bli mer konkurrenskraftiga. Dessutom bidrar vi till att på ett positivt sätt öka effektiviteten och lönsamheten i organisationen.

Övrig info

Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information!