Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Profitel genomför i april och maj kvalitetsmätningar av ett antal svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter. Bland övriga uppdrag märks mätningar för bl.a., Renova, Svenska Mässan, if och Volvia.

 

 

Efter ett intensivt avslutningskvartal på 2012, då vi bl.a. genomförde kvalitetsmätningar av 123 svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept ”Kommunens kvalitet i korthet”, inleder vi 2013 med större uppdrag för Trafikverket, Stena Line och if.

 

 

Profitel genomför även i år kvalitetsmätningen av svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept ”Kommunens kvalitet i korthet”. Nyckeltal i resultaten jämförs i en stor kommunbenchmark.

 

Vi fortsätter även vårt samarbete med kvalitetsföretaget Bureau Veritas och kvalitetsundersöker deras kundmöten per telefon.

 

 

Profitel erhåller AAA Soliditet ABs trippel-A rating. Ratingen har funnits sedan 1989 och är Sveriges mest välkända kreditratingsystem.

 

Perioden före sommaren genomförs eller bekräftas uppdrag för bl.a. Skolverket, Niscayah, Göteborg Energi, Härryda kommun, if, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Göteborgs Stad.

 

Många av uppdragen innebär olika typer av kvalitetsundersökningar av hanteringen av kundmötet per telefon och e-post. Även serviceutbildningar och strategiarbeten (bl.a. för Göteborgs Stad inför införandet av Kontaktcenter) omfattas.

 

Ännu fler av våra befintliga kunder tar nästa steg i strävan efter en professionell hantering av kundmötet per telefon och e-post och väljer att mäta mot uppsatta mål ur riktlinjerna/policyn. Bl.a. Manpower Sverige, Lerums kommun och Falköpings kommun beställer denna del av vårt koncept, där benchmarking är en viktig ingrediens. I övrigt kan ett kommande uppdrag för Sveriges Radio Förvaltnings AB nämnas. Under flera månader ska vi kvalitetsundersöka hanteringen av kundmötet per telefon och e-post på nyckelfunktioner inom SVT, SR och UR.   

 

Parallellt med genomförandet av kvalitetsmätningen av 85 kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom konceptet ”Kommunens kvalitet i korthet” tar vi nya affärer. Stena Line beställer tre nöjd kundundersökningar samt en kvalitetsundersökning där vi med frågor och ärenden dokumenterar kundmötet per telefon med bokningstjänsterna i fem länder.

 

Bland övriga uppdrag kan en eller flera kvalitetsmätningar av Linköpings kommun, Bostads AB Poseidon, Västra Götalandsregionen, Sveriges Radio Förvaltnings AB, Svenska Mässan och Malmö Kommunala Bostads AB nämnas.

 

Perioden augusti-oktober blir intensiv och innehåller bl.a. en stor mängd kommunuppdrag. Alingsås kommun beställer en kundserviceutbildning och Lidköpings kommun en kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon och e-post.

 

Den största aktiviteten är dock kvalitetsmätningen av 85 kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom konceptet ”Kommunens kvalitet i korthet”, i regi av Sveriges Kommuner och Landsting. Nyckeltal i resultaten jämförs i en stor kommunbenchmark.

 

Innan semestern tar vid tar vi ytterligare tre viktiga affärer: Efter att i våras ha kvalitetundersökt en klädes- och kosmetikajättes (2.000 butiker i 37 länder) kundtjänsts hantering av e-post i Sverige, utökas nu samarbetet till att även omfatta Norge, Finland och Danmark.

 

De övriga två uppdragen innebär kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon och beställarna är forskningsinstitutet SP och Falköpings kommun. I den sistnämnda affären ska vi även genomföra en kvalitetsundersökning av kundmötet per e-post.

 

Sommaren närmar sig och trycket är högt i vårt Kvalitetscenter!

 

Bl.a. beställer fyra kommuner (Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Partille), en stad (Göteborg) och ett läkemedelsbolag (Bayer) kvalitetsundersökningar av sina kundmöten per telefon och/eller e-post.

Två av uppdragen sträcker sig över flera månaders tid.

Nyheter

NyhetsarkivNyheter