Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Vi får i uppdrag av Hultsfreds kommun inklusive Hultsfreds Bostäder att genomföra en kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon och e-post. Vi får också fortsatt förtroende av Luleå kommun där avtalet om kvalitetssäkring av riktlinjerna för kundservice (telefoni och e-post) förlängs ytterligare ett år, av Kundtjänsterna på Volvia och Renault försäkring som beställer ytterligare en kvalitetsundersökning av kundmötet per e-post och av Linköpings kommun där vi kvalitetssäkrar telefonistgruppen med s.k. ärendesamtal.

 

 

Profitel får i uppdrag av Göteborg Energi, Härryda kommun och Svenska Kyrkan i Uppsala att genomföra kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon. En nulägesundersökning, en uppföljning efter genomförda förändringar och en kvalitetssäkring (en ny omgång av en kontinuerlig undersökning).

 

 

 

I ett större projekt utvärderar Profitel tillsammans med vår samarbetspartner Rungkonsulter Kristianstad kommuns Medborgarcenter. Vi genomför mystery calls och intervjuar medborgare som varit i kontakt med Medborgarcenter. Bland övriga uppdrag märks bl.a. Trafikverket (där vi för tredje året i rad undersöker telefonkulturen och sökordskvaliteten), Folksams växelfunktion (hantering av kundärenden) samt kvalitetsundersökningar för bl.a. Malmö Stad och Helsingborgs Stad.

 

 

Vi inleder året med att kvalitetsmäta ytterligare tio kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept "Kommunens Kvalitet i Korthet". Därmed omfattar vårt uppdrag totalt 141 kommuner 2014. Vi genomför dessutom undersökningar för bl.a. ytterligare några kommuner, Stena Fastigheter, Folksam och Skolverket.

 

 

För fjärde året i rad kommer Profitel under hösten att genomföra kvalitetsmätningen av svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept "Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)". 2013 gjorde vi mätningen för 130 kommuner.

Vi inleder hösten med uppdrag för kommunerna Härryda, Mark och Leksand samt Stockholms Stad där vi genomför en undersökning av kundmötet per telefon och e-post. Kontaktytor är kontaktcenter, växeln, grupper och enskilda nyckelpersoner.

 

 

Våra uppdrag utgörs allt oftare av kontinuerliga kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och/eller e-post. I mars och hittills i april har vi tecknat sådana avtal eller optionsavtal med Trafikverket, Stena Lines bokningstjänst i fem länder, Lidköpings kommun och Helsingborgs Stad. Vi genomför också uppdrag för Malmö Stad och Linköpings kommun under perioden.

 

 

Under hösten 2013 och början av 2014 genomför Profitel kvalitetsmätningar av ca 135 svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter. Huvuddelen av dem inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Bland övriga uppdrag kan ett tvåårsavtal med Luleå kommun (samma typ av mätningar, men kontinuerligt genomförda) samt en kvalitetsmätning av Västragötalandsregionens kundmöten per telefon nämnas.

 

 

Vi får i uppdrag att genomföra kvalitetsundersökningar för Stångåstaden, vår kund sedan länge som är den största aktören på Linköpings bostadsmarknad. Såväl hantering av telefonkontakter med nyckelpersoner som upplevd service i kontakt med kundtjänsten ska undersökas.

 

 

Profitel erhåller ännu en gång AAA Soliditet ABs trippel-A rating.
Ratingen har funnits sedan 1989 och är Sveriges mest välkända
kreditratingsystem.

 

 

 

Kundmötena per telefon med Manpower Sveriges kundtjänst, Business Service Center, kvalitetsundersöks av Profitel. Vi får även i uppdrag att genomföra ytterligare kommunundersökningar, denna gång för bl.a. Trollhättan, Lidköping, Östhammar och Staffanstorp. Kommunernas hantering av telefon- och e-postkontakter stäms av i kvalitetsundersökningar.

  

Profitel önskar alla kunder, samarbetspartners och leverantörer en skön sommar!

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter