Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Åre kommun vill, under tre perioder per år med start 2017, genomföra en serviceundersökning via e-post. Profitels roll i uppdraget är att dels agera medborgare och ställa frågor till kommunen och dels agera anställd och ställa frågor till andra anställda inom kommunen.

 

 

Vi genomför breda kvalitetsmätningar av Mölndals Stads kundmöten per telefon och e-post samt genomför intervjuer med medborgare som varit i kontakt med Stadens verksamheter. Allt i syfte att skapa en nulägesbild inför ett eventuellt införande av ett kontaktcenter.

 

 

Vi inleder en sjätte omgång kvalitetssäkring av Härryda kommuns kontaktcenters kundmöten per telefon, som pågår under ca fyra månader. Vi kommer även att genomföra ett första motsvarande uppdrag för Ale kommun, som nyss har startat sitt kontaktcenter.

 

 

2016 års ”Kommunens kvalitet i korthet” summeras. Sveriges Kommuner och Landstings koncept med kvalitetsmätning av kundmötet per telefon och e-post omfattade för oss denna gång 146 kommuner.

 

 

Samarbetet med Stångåstaden, den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, fortsätter. Såväl hantering av telefonkontakter med nyckelpersoner som upplevd service i kontakt med kundtjänsten ska undersökas. Vi genomför även ytterligare en utvärdering av kundmötena per telefon med Manpower Sveriges kundtjänst (Business Service Center) samt en fjärde kvalitetsmätning av Västragötalandsregionens kundmöten per telefon.

 

 

Hösten inleds med en femte omgång kvalitetssäkring av Härryda kommuns kontaktcenters kundmöten per telefon. Vi intervjuar medborgare som varit i kontakt med Lidköpings kommuns kontaktcenter och påbörjar en fjärde kvalitetsmätning av Västragötalandsregionens kundmöten per telefon.

 

I slutet av september går startskottet för årets upplaga av telefon- och epostundersökningarna inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings koncept KKiK, där vi har haft glädjen att få genomföra merparten av kommunernas mätningar de senaste åren.

 

 

Flera av vårens uppdrag innebär fortsatt kvalitetssäkring där vi stöttar våra befintliga kunder i kvalitetsarbetet. Bl.a. utvärderar vi kundmötena per telefon med Manpower Sveriges kundtjänst (Business Service Center). Detsamma gäller för Härryda kommuns kontaktcenter och för Vård- och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs Stad (även e-post) där vi i båda fallen genomför vår undersökning för fjärde gången sedan hösten 2014. För Kristianstad kommun intervjuar vi även i år medborgare som varit i kontakt med Medborgarcenter.

 

 

Runt årsskiftet får vi flera större uppdrag i form av kvalitetsundersökningar. Bl.a. Polismyndighetens nationella telefonväxel, Linköpings kommun (telefoni och e-post) och Skövde kommun (nollmätning av kundbemötandet per telefon och e-post inför uppstart av kontaktcenter).

 

 

Vi avslutar arbetet med 2015 års ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK), Sveriges Kommuner och Landstings koncept med kvalitetsmätning av kundmötet per telefon och e-post. Vårt uppdrag omfattade denna gång 145 kommuner.

 

 

För femte året i rad kommer Profitel under hösten att genomföra kvalitetsmätningen av svenska kommuners hantering av telefon- och e-postkontakter inom Sveriges Kommuner och Landstings koncept ”Kommunens kvalitet i korthet”.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter