Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

All rapportering till de 106 kommunerna i 2020 års kvalitetsprojekt ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK, under SKRs vingar) avslutas efter många tusen telefonsamtal och e-postbrev under hösten.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter