Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Vi genomför kvalitetsundersökningar för bl.a. Tanums kommun och Folksam, där vi testar och utvärderar kundservicen i försäkringsbolagets "Fritt Tal-lösning". Vi förbereder också årets upplaga av telefon- och e-postundersökningarna inom SKRs projekt "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK).

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter