Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

I januari avslutade vi uppdragen inom 2019 års upplaga av Sveriges Kommuner och Regioners projekt ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK). Nästan 130 kommuner omfattades av våra mätningar. Under våren genomför vi bl.a. även en större nollmätning inför Lunds kommuns lansering av ett servicelöfte, som en del av kommunens satsning på service, tillgänglighet och bemötande.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter