Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Vi följer upp fjolårets nollmätning inför uppstarten av Norrköpings kommuns kontaktcenter med en ny kvalitetsundersökning. Tanums kommun och Folksam, som är kunder sedan flera år, beställer mätningar av hanteringen av kundärenden i sina kontaktcenter och växlar.

 

Samarbetet med Stångåstaden, den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, fortsätter. Mätningar av upplevd service i kontakter via telefon, e-post och chatt såväl som intervjuer med personer som varit i kontakt med kundtjänsten ska genomföras.

 

 

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter