Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Under perioden september-december 2018 genomför vi ca 15.000 telefonsamtal och skickar 12.000 mail i våra undersökningar. Uppdragsgivare är huvudsakligen 153 kommuner inom projektet ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK), men även t.ex. två ledande aktörer inom den privata vårdsektorn.

 

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter