Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

I slutet av 2017 genomför vi kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och/eller e-post för Salems kommun, Karlstads-Hammarö Överförmyndarnämnd samt för fjärde året i rad Arbete- och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun. Fortsatta aktiviteter är planerade för de två förstnämnda under 2018.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter