Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Vi genomför en tillgänglighetsundersökning per telefon för Plan- och byggavdelningen på Uppsala kommun och en undersökning av hanteringen av kundärenden i Tanums kommuns kontaktcenter.

 

Under våren tar vi in beställningar till höstens stora undersökningsprojekt för kommuner och många är redan anmälda.

 

 

 

All rapportering till de 106 kommunerna i 2020 års kvalitetsprojekt ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK, under SKRs vingar) avslutas efter många tusen telefonsamtal och e-postbrev under hösten.

 

 

Vi genomför kvalitetsundersökningar för bl.a. Tanums kommun och Folksam, där vi testar och utvärderar kundservicen i försäkringsbolagets "Fritt Tal-lösning". Vi förbereder också årets upplaga av telefon- och e-postundersökningarna inom SKRs projekt "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK).

 

 

I januari avslutade vi uppdragen inom 2019 års upplaga av Sveriges Kommuner och Regioners projekt ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK). Nästan 130 kommuner omfattades av våra mätningar. Under våren genomför vi bl.a. även en större nollmätning inför Lunds kommuns lansering av ett servicelöfte, som en del av kommunens satsning på service, tillgänglighet och bemötande.

 

 

Vi följer upp fjolårets nollmätning inför uppstarten av Norrköpings kommuns kontaktcenter med en ny kvalitetsundersökning. Tanums kommun och Folksam, som är kunder sedan flera år, beställer mätningar av hanteringen av kundärenden i sina kontaktcenter och växlar.

 

Samarbetet med Stångåstaden, den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, fortsätter. Mätningar av upplevd service i kontakter via telefon, e-post och chatt såväl som intervjuer med personer som varit i kontakt med kundtjänsten ska genomföras.

 

 

 

 

Stockholms Stads Trafikkontor ger oss i uppdrag att genomföra svars- och serviceundersökningar av de fyra kanalerna telefoni, e-post, webb och app.

 

 

Under perioden september-december 2018 genomför vi ca 15.000 telefonsamtal och skickar 12.000 mail i våra undersökningar. Uppdragsgivare är huvudsakligen 153 kommuner inom projektet ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK), men även t.ex. två ledande aktörer inom den privata vårdsektorn.

 

 

 

I september går startskottet för årets upplaga av telefon- och epostundersökningarna inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings koncept KKiK, där vi har haft glädjen att få genomföra merparten av kommunernas mätningar sedan 2011. I fjol deltog totalt strax under 200 stycken av Sveriges kommuner.

 

 

 

Norrtälje kommun och Profitel ingår ett tvåårigt ramavtal om genomförande av service- och tillgänglighetsmätningar. I första hand avseende e-post och telefoni, men även sociala medier och postala brev kan komma att bli aktuella.

 

 

Vi tecknar avtal med Luleå kommun. Under drygt två års tid ska vi mäta hur väl kommunens riktlinjer för telefoni och e-post efterföljs inom organisationen.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter