Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

I september går startskottet för årets upplaga av telefon- och epostundersökningarna inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings koncept KKiK, där vi har haft glädjen att få genomföra merparten av kommunernas mätningar sedan 2011. I fjol deltog totalt strax under 200 stycken av Sveriges kommuner.

 

 

 

Norrtälje kommun och Profitel ingår ett tvåårigt ramavtal om genomförande av service- och tillgänglighetsmätningar. I första hand avseende e-post och telefoni, men även sociala medier och postala brev kan komma att bli aktuella.

 

 

Vi tecknar avtal med Luleå kommun. Under drygt två års tid ska vi mäta hur väl kommunens riktlinjer för telefoni och e-post efterföljs inom organisationen.

 

 

Norrköpings kommun är ytterligare en i raden av kommuner där vi genomför en s.k. nollmätning inför införandet av ett kontaktcenter i juli. Vi fortsätter även samarbetet med veterinärkedjan Anicura. Vi genomför en kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon för ett fyrtiotal djursjukhus och kliniker samt utvärderar kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Under del av kvartal 1 och början av kvartal 2 genomför vi kvalitetsundersökningar för bl.a. kommunerna Tanum, Norrtälje, Valdemarsvik och Åre. Under maj månad kommer vi att göra en första undersökning av kundmötet per telefon och e-post efter införandet av Kontaktcenter på Borlänge kommun. Vi hjälper även Folksam att utvärdera växelfunktionens hantering av kundärenden samt kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Resultatet av 2017 års ”Kommunens kvalitet i korthet” redovisas. Sveriges Kommuner och Landstings koncept med kvalitetsmätning av kundmötet per telefon och e-post omfattade för oss denna gång ca 12.800 telefonsamtal och ca 11.500 e-postbrev till 149 kommuner.

 

 

I slutet av 2017 genomför vi kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och/eller e-post för Salems kommun, Karlstads-Hammarö Överförmyndarnämnd samt för fjärde året i rad Arbete- och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun. Fortsatta aktiviteter är planerade för de två förstnämnda under 2018.

 

 

 

Borlänge kommun beställer två kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och e-post. Den första ska utgöra en s.k. nollmätning inför införandet av ett kontaktcenter i november och den andra ska genomföras efter etablering under 2018.

 

 

Vi fortsätter kvalitetssäkringen av Åres och Lidköpings kommuners kontaktcenters kundmöten i samtal och brev med frågor som kommunerna själva skapat. För delar av Norrtälje kommun genomför vi nulägesundersökningar på såväl telefoni- som epostsidan, även här med kommunens egna frågor.

 

 

 

Vi får i uppdrag att löpande kvalitetsundersöka kundmötet per telefon för en grupp framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Resultaten jämförs med resultaten från motsvarande undersökningar i flera andra länder. Vi påbörjar också en kontinuerlig kvalitetsundersökning av kundmötena per telefon med Manpowers kontaktcenter.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter