Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Norrköpings kommun är ytterligare en i raden av kommuner där vi genomför en s.k. nollmätning inför införandet av ett kontaktcenter i juli. Vi fortsätter även samarbetet med veterinärkedjan Anicura. Vi genomför en kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon för ett fyrtiotal djursjukhus och kliniker samt utvärderar kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Under del av kvartal 1 och början av kvartal 2 genomför vi kvalitetsundersökningar för bl.a. kommunerna Tanum, Norrtälje, Valdemarsvik och Åre. Under maj månad kommer vi att göra en första undersökning av kundmötet per telefon och e-post efter införandet av Kontaktcenter på Borlänge kommun. Vi hjälper även Folksam att utvärdera växelfunktionens hantering av kundärenden samt kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Resultatet av 2017 års ”Kommunens kvalitet i korthet” redovisas. Sveriges Kommuner och Landstings koncept med kvalitetsmätning av kundmötet per telefon och e-post omfattade för oss denna gång ca 12.800 telefonsamtal och ca 11.500 e-postbrev till 149 kommuner.

 

 

I slutet av 2017 genomför vi kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och/eller e-post för Salems kommun, Karlstads-Hammarö Överförmyndarnämnd samt för fjärde året i rad Arbete- och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun. Fortsatta aktiviteter är planerade för de två förstnämnda under 2018.

 

 

 

Borlänge kommun beställer två kvalitetsundersökningar av kundmötet per telefon och e-post. Den första ska utgöra en s.k. nollmätning inför införandet av ett kontaktcenter i november och den andra ska genomföras efter etablering under 2018.

 

 

Vi fortsätter kvalitetssäkringen av Åres och Lidköpings kommuners kontaktcenters kundmöten i samtal och brev med frågor som kommunerna själva skapat. För delar av Norrtälje kommun genomför vi nulägesundersökningar på såväl telefoni- som epostsidan, även här med kommunens egna frågor.

 

 

 

Vi får i uppdrag att löpande kvalitetsundersöka kundmötet per telefon för en grupp framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Resultaten jämförs med resultaten från motsvarande undersökningar i flera andra länder. Vi påbörjar också en kontinuerlig kvalitetsundersökning av kundmötena per telefon med Manpowers kontaktcenter.

 

 

I en femte större kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon mäter vi kontaktvägarna till olika mottagningar för såväl patienter som vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.

 

 

 

För att fastslå om talbesked, callbackfunktioner m.m. är kundanpassade får vi i uppdrag av Folksam att undersöka kundupplevelsen av tekniken i deras telefonsystem.

 

 

För tredje året i rad intervjuar vi medborgare som varit i kontakt med Kristianstad kommuns Medborgarcenter, om deras upplevelser.