Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

I januari avslutade vi uppdragen inom 2019 års upplaga av Sveriges Kommuner och Regioners projekt ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK). Nästan 130 kommuner omfattades av våra mätningar. Under våren genomför vi bl.a. även en större nollmätning inför Lunds kommuns lansering av ett servicelöfte, som en del av kommunens satsning på service, tillgänglighet och bemötande.

 

 

Vi följer upp fjolårets nollmätning inför uppstarten av Norrköpings kommuns kontaktcenter med en ny kvalitetsundersökning. Tanums kommun och Folksam, som är kunder sedan flera år, beställer mätningar av hanteringen av kundärenden i sina kontaktcenter och växlar.

 

Samarbetet med Stångåstaden, den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, fortsätter. Mätningar av upplevd service i kontakter via telefon, e-post och chatt såväl som intervjuer med personer som varit i kontakt med kundtjänsten ska genomföras.

 

 

 

 

Stockholms Stads Trafikkontor ger oss i uppdrag att genomföra svars- och serviceundersökningar av de fyra kanalerna telefoni, e-post, webb och app.

 

 

Under perioden september-december 2018 genomför vi ca 15.000 telefonsamtal och skickar 12.000 mail i våra undersökningar. Uppdragsgivare är huvudsakligen 153 kommuner inom projektet ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK), men även t.ex. två ledande aktörer inom den privata vårdsektorn.

 

 

 

I september går startskottet för årets upplaga av telefon- och epostundersökningarna inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings koncept KKiK, där vi har haft glädjen att få genomföra merparten av kommunernas mätningar sedan 2011. I fjol deltog totalt strax under 200 stycken av Sveriges kommuner.

 

 

 

Norrtälje kommun och Profitel ingår ett tvåårigt ramavtal om genomförande av service- och tillgänglighetsmätningar. I första hand avseende e-post och telefoni, men även sociala medier och postala brev kan komma att bli aktuella.

 

 

Vi tecknar avtal med Luleå kommun. Under drygt två års tid ska vi mäta hur väl kommunens riktlinjer för telefoni och e-post efterföljs inom organisationen.

 

 

Norrköpings kommun är ytterligare en i raden av kommuner där vi genomför en s.k. nollmätning inför införandet av ett kontaktcenter i juli. Vi fortsätter även samarbetet med veterinärkedjan Anicura. Vi genomför en kvalitetsundersökning av kundmötet per telefon för ett fyrtiotal djursjukhus och kliniker samt utvärderar kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Under del av kvartal 1 och början av kvartal 2 genomför vi kvalitetsundersökningar för bl.a. kommunerna Tanum, Norrtälje, Valdemarsvik och Åre. Under maj månad kommer vi att göra en första undersökning av kundmötet per telefon och e-post efter införandet av Kontaktcenter på Borlänge kommun. Vi hjälper även Folksam att utvärdera växelfunktionens hantering av kundärenden samt kundupplevelsen av deras talsvarssystem.

 

 

Resultatet av 2017 års ”Kommunens kvalitet i korthet” redovisas. Sveriges Kommuner och Landstings koncept med kvalitetsmätning av kundmötet per telefon och e-post omfattade för oss denna gång ca 12.800 telefonsamtal och ca 11.500 e-postbrev till 149 kommuner.

 

Nyheter

NyhetsarkivNyheter