Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Nulägesmätningar av kundmötet per telefon eller ”nollmätningar” är till för att ta reda på hur väl man tar hand om de som ringer till organisationen just nu.service_vit Dessa är lämpliga att använda för att skaffa sig ett nuläge för detta viktiga område och få besked om man behöver utveckla sin servicegrad och tillgänglighet. Nulägesmätningar görs ofta inför planering eller genomförande av förändringar inom organisationen, t.ex. av telefonilösning/teknisk plattform, organisatoriska förändringar m.m. Vi kan genomföra mätningar på alla typer av organisationer oavsett tekniska lösningar och storlek.

Nulägesmätningen lämpar sig för alla undersökningsvarianter; växel, organisationen, kundtjänster, kontaktcenter och mot uppställd policy.