Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

För att kunna vidmakthålla eller vidareutveckla istock_000000565084smallhanteringen av kundmötet per telefon och säkerställa att området även på sikt fungerar tillfredsställande erbjuder vi olika typer av kontinuerliga mätningsupplägg. De är oftast baserade på mätning mot uppsatta mål och fastställd policy.

 

Resultatet återrapporteras till organisationen enligt en upprättad tidsplan och nedbrutet på lämpliga organisatoriska enheter för att möjliggöra såväl intern benchmarking som jämförelser med andra organisationer över tiden.