Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Kvalitet! Ja, vad betyder det? Inom vår värld av kommunikation med kontakter istock_000010874970xsmallper telefon och e-post betyder det att vi skall känna oss nöjda med hela hanteringen då våra ärenden uträttas. Vi önskar komma fram snabbt, bli trevligt bemötta, få snabbt svar på våra frågor och få relevant information. Alla har upplevt eller upplever idag att det ofta inte förhåller sig så.


För att inte bara gissa sig till eller tro sig veta hur det är så har vi inom Profitel fokuserat på att hjälpa organisationer att få veta mer om sin situation och vad man kan göra. Kvalitet kan bäst bedömas av människor och det är de upplevelser man får när man kontaktar en organisation som är avgörande för om en organisation skall anses ha en bra servicegrad.