Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post


Profitel genomför årligen kvalitetsmätningar per telefon och e-post för kommuner inom ramen för ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKiK. Konceptet anordnas av Sveriges Kommuner & Landsting sedan 2007.

 

Antalet kommuner som är med i KKiK har vuxit varje år och idag deltar de flesta av Sveriges kommuner. KKiK täcker många olika områden av den kommunala verksamheten varav hanteringen av kontakter per telefon och e-post är en del. (Mer om KKiK finns att läsa på SKL’s hemsida.)

 

I servicemätningarna ringer vi och skickar e-post och ställer olika frågor fördelade på förvaltningsområden för att stämma av hur väl kommunerna hanterar dessa viktiga kommunikationsvägar.

 

Flera viktiga kvalitetsparametrar bedöms och rapporteras enskilt för varje kommun. Alla får sitt resultat jämfört med övriga deltagande kommuners prestation. Kommunerna får också sina resultat jämförda med sina tidigare resultat.

 

Resultatrapporterna är tydliga och presenteras i form av diagram med färgskalor, tabeller samt förklarande texter för varje mätparameter. En utförlig beskrivning om mätningarna samt annan viktigt information finns också med i rapporterna. Varje kommun får också en sammanfattande översikt på sin prestation i relation till övriga deltagande kommuner.

 

KKiK-servicemätningarna per telefon och e-post är uppskattade och bidrar starkt till att kommunerna sätter fokus på området och utvecklar sin servicegrad och tillgänglighet.

 

Många kommuner har valt att anlita Profitel för att göra dessa mätningar även om man inte deltagit fullt ut i hela KKiK-konceptet. Profitel har haft förmånen att genomföra mätningar för ca 200 kommuner både inom ramen för KKiK och i andra mätningar.

 

Vill du veta mer om KKiK-mätningarna är du varmt välkommen att kontakta oss på Profitel. Skicka ett meddelande till oss per e-post eller ring oss.
Kommunens Kvalitet i Korthet

KKIK