Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

Professionella organisationer har en e-postpolicy eller riktlinjer föristock_000002738475small hanteringen av kontakter per e-post för att förbättra organisationens förmåga att kommunicera per mail och därmed höja tillgängligheten och servicegraden samt stärka varumärket. 

 

En e-postpolicy är en hjälp för organisationen att på ett enhetligt och lättare sätt hantera sina kundmöten per mail och mailkontakter i övrigt. Profitel kan hjälpa er att skapa en policy och anpassa den efter er generella filosofi om effektivitet, kvalitet och service.

 

Vi har många års framgångsrik erfarenhet av arbetet med området. Vi arbetar efter en egenutvecklad process och har tjänster för att förverkliga en policy som inte bara blir en policy på pappret utan som faktiskt också följs långsiktigt.