Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

På samma sätt som med Teleanalysen stämmer vi  med e-postanalysen av med organisationen hur man upplever mailhanteringen och kvaliteteten i kontakterna inom organisationen. Möjligheten finns att också ta reda på vad omvärlden har för uppfattning om organisationens tillgänglighet och servicegrad vid kontakter med e-post.istock_000015387632xsmall

 

Analysen genomförs i form av webbenkäter där vi samlar in informationen och därefter studerar resultatet. Tjänsten ligger till grund för att ta fram en e-postpolicy som har stöd i organisationen och som främjar ökad servicegrad och tillgänglighet.